„Данъци — това е цената, която плащаме за възможността да живеем в цивилизованото общество.“

Оливър Уендъл Холмс — старши
 

Design dy: Parrot Design Studio

Добре дошли в счетоводния свят на КЕЙ ПИ АР ДЖИ

Формулата за успеха на капиталистическото общество, написана преди век и половина от Карл Маркс в неговия труд "КАПИТАЛЪТ", гласи: "ПАРИ - СТОКА - ПАРИ ПРИМ". Тази формула е изведена от един философски закон на Хегел за двойното отрицание. Каузалната логика на икономиката твърди, че стока, която не се купува, за да се консумира, а с цел да се търгува с нея, носи възвръщаемост на вложените парични средства. След един оборот парите не са просто пари, а пари прим. Именно тези "ПАРИ ПРИМ" имат нужда от осчетоводяване. Приход, разход, актив, пасив, баланс, просто счетоводство, двойно счетоводство, проста лихва, сложна лихва, законна лихва, лихви върху данъци ... джунглата от термини е необхватна за всеки непросветен в магията на счетоводството.

Счетоводствтото на една фирма е много важен инструмент за правилното съществуване на същата. Липсата на счетоводство или неправилното му водене е огромен проблем за дейността на фирмата и довежда неминуемо до много финансови загуби.

Защо да предпочете нас? Какво можем да направим ние за Вас?

  • счетоводни услуги;
  • работни заплати и социално осигуряване;
  • счетоводни и финансови отчети;
  • данъчно планиране и данъчни консултации;
  • финансовия одит;
  • публикуване на ГФО;
  • имате нужда от: закони, кодекси, НКИД, НКПД, тарифи

Всичко това без да мърдате от офиса си. Нашите специалисти са на Ваше разположение 9 часа в денонощието, 5 дни в седмицата, до всяка точка на София. Нужно е само едно обаждане и ние ще бъдем при Вас.

ВРЪЗКИ
БЪРЗИ ВРЪЗКИ

©2009-2020, КЕЙ ПИ АР ДЖИ ООД  |  Всички права запазени
1750 София, ж.к. Младост-1, бл. 12, gsm: +359 (0) 88.755.06.16, office@kprg.bg